De dobbelsteen voorspelling

Effect: de goochelaar schrijft op een papiertje een getal.De toeschouwers mogen met drie dobbelstenen gooien. De goochelaar voorspelt de juiste uitkomst

De dobbelsteen voorspelling

Werking: voor deze truc heb je drie dobbelstenen nodig

– schrijf op een papiertje het getal 18. Dit is je voorspelling. Vouw het papiertje op en leg het duidelijk zichtbaar op tafel

– laat een toeschouwer de drie dobbelstenen gooien, laat hem daarna de drie getallen op de dobbelstenen opschrijven van groot naar klein. Stel dat dit bijvoorbeeld 6, 2 en 3 is. Er wordt dus 632 opgeschreven.

Opgelet: de getallen moeten drie verschillende getallen zijn. Indien er twee dezelfde getallen bij zijn, moet één van de dobbelstenen opnieuw gegooid worden.

– vervolgens vraag je de toeschouwer van dit getal het omgekeerde getal af te trekken. In dit voorbeeld wordt dat dus 632-236=396.

-als laatste stap laat je de toeschouwer de drie getallen in dit resultaat optellen. Wat blijkt? De som hiervan is 18. Dit is voor elke mogelijke combinatie van drie getallen telkens zo.

– je kan nu de voorspelling die op tafel ligt triomfantelijk openen, en aan iedereen laten zien dat je op voorhand al wist hoe de dobbelstenen gingen gegooid worden.

1 Comment on De dobbelsteen voorspelling

  1. Open het papiertje dat voor je ligt en laat aan iedereen zien dat je een goede, kloppende voorspelling hebt gedaan. Steek een willekeurige kaart achter de tweede koning en zorg ervoor dat het publiek niet ziet dat er eigenlijk vier kaarten in je hand zitten.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*